Kadra

Katarzyna Matuszak
Dyrektor
Monika Rzewnicka – Pedagog szkolny
Wicedyrektor
Marzena Ćwigoń
Nauczyciel
Diana Trzmiel
Nauczyciel
Sandra Moszyńska
Nauczyciel
Magdalena Holweg
Nauczyciel
Anna Tomaszewska
Nauczyciel
Paulina Sieroń – nieobecna
Nauczyciel
Wojciech Pieńczewski
Nauczyciel
ks. Paweł Szydełko
Nauczyciel
Monika Trawińska
Nauczyciel
Katarzyna Walczak
Nauczyciel
Jakub Mikołajczak
Nauczyciel
Łukasz Socha
Nauczyciel
Wioletta Daniecka
Nauczyciel
Katarzyna Lech
Nauczyciel
Magdalena Duplaga
Nauczyciel
Izabela Gelles
Nauczyciel
Kaja Czerniak
Nauczyciel
Adriana Gardian
Nauczyciel
Katarzyna Medygrał – nieobecna
Nauczyciel
Agata Janusz
Nauczyciel
Daria Langenfeld – nieobecna
Nauczyciel
Bartosz Śnieżawski
Nauczyciel
Beata Stanisławska
Nauczyciel
Katarzyna Kucharska
Nauczyciel
Piotr Kapeluszny
Nauczyciel
Weronika Haremza
Nauczyciel
Anna Dziewieczyńska
Nauczyciel
Aneta Blaut
Specjalista
Agata Goliszek
Specjalista
Oliwia Jankowska
Psycholog
Anna Orczykowska
Pracownik administracyjny
Alina Zielińska
Pracownik administracyjny
Grzegorz Rauchut
Pracownik szkoły
Alicja Marciniak-Ahmed
Pracownik szkoły
Monika Łukasińska
Pracownik szkoły
Oleksandra Savuliak
Pracownik szkoły