Dokumenty szkoły

 

Procedury bezpieczeństwa w związku z COVID_19 – pobierz 

Oświadczenie rodzica dot. zmiany danych – pobierz

Program Wychowawczo-Profilaktyczny na lata 2020-2023 –pobierz

Aneks do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego rok 2022/2023 – pobierz

Statut Szkoły Marco Polo  pobierz

Procedury dotyczące bezpieczeństwa – pobierz

Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo – pobierz

Regulamin przyznawania Szkolnych Nobli – pobierz

Regulamin przyznawania Sów i Sówek – pobierz

Procedura prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania – pobierz

Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego – pobierz

Procedura zwolnień z drugiego języka obcego – pobierz

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej – pobierz

 

PROGRAM WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE: