Dokumenty szkoły

Statut szkolny (zaktualizowany 09/2023) – pobierz

Program wychowawczo-profilaktyczny na lata 2023-2026pobierz

Regulamin dotyczący procedur bezpieczeństwa  – pobierz

Oświadczenie rodzica dot. zmiany danych – pobierz

Regulamin przyznawania Stypendium za wyniki w nauce w Publicznej Szkole Podstawowej Marco Polo – pobierz

Regulamin przyznawania Szkolnych Nobli – pobierz

Procedura prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania – pobierz

Procedura zwolnień z zajęć wychowania fizycznego – pobierz

Procedura zwolnień z drugiego języka obcego – pobierz

Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej – pobierz

Procedura uzyskania karty rowerowejpobierz

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerowąpobierz

Wewnątrzszkolny plan doradztwa zawodowego na rok szkolny 2023/2024pobierz

PROGRAM WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE: