OFERTA

PSP Marco Polo to szkoła publiczna i bezpłatna.
Funkcjonuje w systemie jednozmianowym, zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godz. 8:00 (klasy I- III) i 8:15 (klasy IV – VIII).
Świetlica jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:30.

NASZA SZKOŁA OFERUJE:
 • Edukację w zakresie języków obcych ze zwiększoną liczbą godzin.
 • Edukację przyrodniczą oparta na doświadczeniach.
 • Dodatkowe zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne (szachy, legorobotyka, gry logiczno-strategiczne, kanony matematyczne, w tym matematyka z elementami języka angielskiego)
 • Odrabianie zadań domowych w szkole, w wybrane dni pod okiem nauczyciela.
 • Wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym zajęcia BIOFEEDBACK.
 • KANON – bezpłatne zajęcia dodatkowe (kółko teatralne, przyrodnicze, zajęcia filmowe, taniec, SKS, wokalno- instrumentalne, Cyfrowi DJ-e)
 • Nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 • Praca z uczniami w oparciu m.in. o elementy Metody Dobrego Startu.
 • Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu.
 • Zunifikowany strój.
 • Młodzieżowe grupy wsparcia dla uczniów, którzy najdotkliwiej w skutkach odczuli pandemię.
 • Ogródek sensoryczny.