PROJEKTY

Uczniowie klasy 1a biorą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu ” Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji”.

Jego celem jest kształtowanie umiejętności nazywania, rozpoznawania oraz radzenia sobie z emocjami, pobudzanie postaw prospołecznych oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

Postacią przewodnią jest kot Amadeusz, który  w wierszach podejmuje tematy, które są znane wszystkim dzieciom, np. radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie problemów. 


Nasza szkoła bierze udział w Innowacji Pedagogicznej  „Słówko Tygodnia”.

Innowacja ma na celu zaznajomienie uczniów z nowym, trudnym w zrozumieniu dla nich słowem, najczęściej wybieranym ze słownika języków obcych. Słówko jest wywieszone na tablicy w każdy poniedziałek, uczniowie na lekcji polskiego zapisują je w zeszycie oraz próbują ułożyć z nim jak najwięcej zdań.  


PROJEKT „Ponadnarodowa mobilność uczniów” – STEAM buduje TEAM

Międzynarodowy projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawowa Marco Polo we Wrocławiu w partnerstwie z litewską szkołą Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazja.

Celem głównym jest realizacja wyjazdu uczniów z klas VI-VIII ze szkoły Marco Polo na Litwę. Wspólnie 20 uczniów z Polski i 20 uczniów z Litwy przez 5 dni będą pracować nad wzrostem kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych i cyfrowych.

O projekcie:

Tematem przewodnim projektu jest STEAM – edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje Naukę, Technologie, Inżynierię, Sztukę i Matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Wartością dodaną do tej tematyki głównej jest włączenie działań na poziomie międzynarodowym i międzykulturowym, ponieważ działania te będą realizowane w grupie uczniów z dwóch krajów, co dodatkowo będzie wspierać kompetencje językowe.

Termin realizacji: 1.03.2023-30.06.2023

Dofinansowanie: 90 584,00 PLN

Szkoła realizująca projekt: Publiczna Szkoła Podstawowa Marco Polo we Wrocławiu

Szkoła partnerska: Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazija

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

***

International project carried out by the Public School Basic Marco Polo in Wrocław in partnership with the lithuanian school- Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazja.

The main goal of the project is to implement a transnational one mobility of students from grades VI-VIII from Marco Polo school in Wrocław. 20 students from Poland and 20 students from Lithuania will take part in the project. The main theme of the project is STEAM. The aim of the project is to increase students’ competences in understanding and creating information, in terms of multilingualism, personal and digital competences.

Implementation: 1.03.2023-30.06.2023

Funds: 90 584,00 PLN

Lider: Public School Basic Marco Polo in Wrocław https://spmarcopolo-wroclaw.operator.edu.pl/

Our Partner: Vilniaus r. Marijampolio Meils Lukšienės gimnazija http://www.marijampolis.vilniausr.lm.lt/


Nasza Szkoła przystąpiła do programu pn. „Edukacja zdrowotna w profilaktyce nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży realizowanym przez Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ na zlecenie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Celem programu jest ograniczenie liczby dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego oraz innymi zaburzeniami okresu rozwojowego poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złych nawyków żywieniowych i braku aktywności ruchowej oraz kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Szczegóły programu w załączonym piśmie.


Pogram ERASMUS+

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności językowych uczniów,  przedstawicieli kadry pedagogicznej, dyrektorów i pracowników administracyjnych działających dla placówek w ramach mobilności zagranicznych.

O projekcie

W 2022 r. pozyskaliśmy akredytację w ramach programu Erasmus+ na działania aż do 2027 r. Przed nami kilka lat wspaniałych przygód z mobilnościami zagranicznymi. Konsorcjum składające się obecnie z 15 placówek, których organem prowadzącym jest Ogólnopolski Operator Oświaty przewiduje zrealizować łącznie mobilności 100 uczniów (20 uczniów rocznie),  76 nauczycieli (ok. 15 rocznie), 6 Dyrektorów, 6 pracowników administracyjnych placówek oraz 15 pracowników centrali OOO (3 rocznie) wspierających na co dzień funkcjonowanie placówek.

Skład konsorcjum:

1) Koordynator: Ogólnopolski Operator Oświaty
2) Szkoły:

 • PSP nr 52 SPECTO w Poznaniu
 • PSP Leonardo we Wrocławiu,
 • PSP Marco Polo we Wrocławiu,
 • SP nr 29 Leonardo w Gdańsku,
 • SP Kornelówka-Przystań w Łodzi

3) Przedszkola:

 • Przedszkole nr 195 Mała Biedronka,
 • Przedszkole Familijna Łódka w Łodzi,
 • Przedszkole Leonardo we Wrocławiu,
 • Przedszkole Logicus w Rokietnicy,
 • Przedszkole Wesoła Pszczółka,
 • Przedszkole Cogito we Wrocławiu,
 • Przedszkole nr 196 w Poznaniu,
 • Przedszkole Krzyś w Gdańsku,
 • Publiczne Przedszkole Galileo w Łodzi,
 • Publiczne Przedszkole Marco Polo we Wrocławiu.

Konsorcjum postawiło sobie następujące cele na lata 2021-2027:

 • Zwiększenie umiejętności językowych przedstawicieli 76 kadry pedagogicznej placówek przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Zwiększenie umiejętności językowych przez 6 Dyrektorów placówki i 6 pracowników administracyjnych przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Zwiększenie umiejętności językowych przez 15 pracowników administracyjnych Fundacji OOO przez udział w mobilnościach zagranicznych.
 • Przełamanie bariery językowej i kulturowej u pracowników u co najmniej 70% uczestników projektu.
 • Zwiększenie świadomości europejskiej wśród co najmniej 70% uczestników wyjazdów
 • Udoskonalenie oferty edukacyjnej 15 przedszkoli i szkół wchodzących w skład konsorcjum.
 • Stworzenie szansy wyjazdu edukacyjnego w ramach edukacji szkolnej dla 100 uczniów z 5 szkół podstawowych wchodzących w skład konsorcjum.

Plan na pierwszą rundę

IV 2022 Konsultacje wewnętrzne w ramach konsorcjum
IV 2022 Wyłonienie szkoły do objęcia mobilnościami uczniów w 2022 (PSP Marco Polo)
V 2022 Rekrutacja kadry do udziału w kursach
V 2022 Rekrutacja uczniów w PSP Marco Polo
VI-X 2022 Realizacja kursów przez kadrę i uczniów
IX-XI 2022 Realizacja wizyty 2 ekspertów zagranicznych
X-XI Podsumowanie i sprawozdawczość

Dokumenty

Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie. Przeczytaj regulamin i zgłoś się za pomocą karty zgłoszenia do dnia 7 czerwca 2022.

Regulamin rekrutacji uczestnictwa Marco PoloPobierz

Karta zgłoszenia uczestnikaPobierz

Wzór umowy z uczestnikiemPobierz

 

Relacja z mobilności w 2022 r.

Dziennik z mobilności I grupaPobierz

Dziennik z mobilności II grupaPobierz

Relacja z kursu na Malcie  Wioletty i Anety    Relacja Ani i Izy z kursu na Cyprze


PROJEKT „EDUKACJA I RELACJA -PROGRAM WSPARCIA UCZNIÓW PSP MARCO POLO I PSP LEONARDO W POWROCIE DO SZKOŁY” 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału projekcie edukacyjnym o szerokim zakresie tematycznym!
Szczegóły projektu..

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekciePobierz

Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa, oświadczenie o przetwarzaniu danychPobierz


AKCJA MENSTRUACJA W TWOJEJ SZKOLE

Współpracujemy z pierwszą w Polsce fundacją, której głównym celem jest pomoc osobom doświadczającym ubóstwa menstruacyjnego. Działamy kompleksowo, nie tylko oferując dostęp do środków menstruacyjnych osobom, które ich potrzebują, ale też edukując. Od września 2020 roku w naszej szkole umieszczane są pudełka z produktami menstruacyjnymi w szkolnych toaletach. Dzięki partnerom regularnie zostają wysyłane do nas nowe zapasy środków. Nie chcemy, by ktokolwiek musiał opuszczać lekcje z powodu swojej fizjologii.


NAKRĘTKI DLA HOSPICJUM

Już kolejny rok uczestniczymy w akcji, w której wspieramy Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci zbierając… nakrętki!


logo

LOGICO

Matematyczny projekt dla klas IV- VI realizowany w ramach programu mPotęga, finansowanego przez mBank. O projekcie…


AKCJA GÓRA GROSZA

Akcja Góra Grosza ma na celu zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

 

 


PROJEKT SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK

Projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


VOLLEYMANIA

Projekt ma na celu popularyzację siatkówki we Wrocławiu oraz podniesienie poziomu wyszkolenia w piłce siatkowej. Projekt Volleymania są to zajęcia i turnieje dla uczniów klas 4-6, rywalizujących w minisiatkówce – w dwójkach, trójkach i czwórkach.