Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący: Konrad Spyrka

Zastępca przewodniczącego: Hanna Banaczyk

Sekretarz: Kamila Tackowiak

Opiekun: p. Emilia Szynkowska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO – pobierz