HISTORIA


 *zdjęcia pochodzą ze strony www.polska-org.pl

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Marco Polo ma ponad stuletnią historię.

Nieruchomość przy ulicy Zatorskiej 11 do wybuchu II Wojny Światowej była własnością Kościoła Ewangelickiego. Opiekunem ewangelików był właściciel dóbr rycerskich, Heinrich von Koru, do którego należała Zakrzowska Fabryka Papieru, pałac w Pawłowicach oraz okoliczne miejscowości. Bardzo możliwe, że jego rodzina miała także swój wkład w budowę samej szkoły ewangelickiej dla chłopców. Była ona z całą pewnością perłą lokalnej architektury.

Dokładny czas powstania budynku jest trudny do ustalenia. Część źródeł utrzymuje bowiem, że rok oddania nieruchomości to 1910. Inne zaś podają, że samo ukończenie budowy przypada przypuszczalnie na lata 1923-1925.

Początek działań wojennych w 1939r. przerwał działalność placówki oświatowej do 1945r. W czasie II wojny światowej, szkoła pełniła funkcję szpitala ( na Zakrzowie prowadzono ciężkie walki z nacierającymi wojskami Armii Czerwonej).

 *zdjęcia pochodzą ze strony www.polska-org.pl

Tuż po wojnie szkołę otworzono na nowo, choć straciła charakter wyznaniowy. W roku 1945r. rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 41. Na osiedlu przybywało dzieci i potrzebna była nowa placówka. Przerobiono więc starą gospodę przy ulicy Okulickiego i włączono jej budynek do obiektów Szkoły Podstawowej nr 41. W budynku przy ul. Okulickiego uczyły się dzieci klas 0-3, w budynku przy ul. Zatorskiej – klasy 4-8.  W 1985r. na Zakrzowie otwarto drugą Szkołę Podstawową nr 44, obecnie im. Jana III Sobieskiego.

W związku ze stworzeniem nowoczesnej infrastruktury oświatowej i rozbudową osiedla Sobieskiego, Szkołę Podstawową nr 41 zlikwidowano w 1999r., a uczniowie wraz z kadrą zostali przeniesieni do pobliskiej SP nr 44. W kolejnych latach budynek przy ul. Zatorskiej 11 zajmowało Wrocławskie Stowarzyszenie Edukacyjne „Rodzina”, które swoją działalność zakończyło w 2014r. O istnieniu Szkoły Podstawowej nr 41 przypomina wybrukowana w chodniku przed wejściem głównym tarcza szkolna „SP 41”.

Kwiecień 2014 roku stał się czasem odrodzenia siedziby dawnej szkoły ewangelickiej. Placówka została wówczas przejęta przez Fundację Familijny Poznań , która rozpoczęła walkę o przywrócenie szkole dawnej świetności. Budynek był bowiem bardzo zaniedbany przez brak inwestycji i koniecznych remontów. Od tego czasu budynek przeszedł szereg remontów i modernizacji, by stać się szkołą nowoczesną, w niczym nie ustępując dużym placówkom.

W roku 2019r. Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole Marco Polo świętowały 5-lecie swojego istnienia i działalności w budynku przy ul. Zatorskiej 11. Szkole został nadany sztandar oraz hymn.